Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Arcamia”

Posiadamy status niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawnionej do wydawania opinii na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Nasza poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania i opiniowania oceny gotowości szkolnej, dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Nasze opinie są honorowane we wszystkich szkołach na tych samych zasadach co opinie z poradni publicznych.

Stworzyłyśmy to  miejsce z myślą o dzieciach i młodzieży, które potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu trudności, a także w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału. Każdy ma w sobie arkę możliwości. Pomożemy  znaleźć te zasoby i je rozwijać

Jednocześnie mając przekonanie, że dziecko jest integralną częścią rodziny zamierzamy wspierać jej kapitał, pomagając w odkrywaniu własnych  zasobów, aby na nich budować kompetencje wychowawcze, społeczne i edukacyjne.

Mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkole. Znamy szkołę i jej funkcjonowanie od podszewki. W trosce o najwyższe standardy pracy oraz szeroką i kompleksową diagnozę i terapię współpracujemy z kliniką medyczną ProfMedica. Przyjmujemy poza rejonizacją, bez skierowań.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, podczas których  poznajemy potrzeby i oczekiwania klienta i proponujemy według nas najlepszą formę pomocy.

Zapisz się do newslettera

Wpisy z bloga

Dziagnoza

Dlaczego moje dziecko się dekoncentruje?

Przyczyny trudności z koncentracją uwagi mogą być bardzo różne, dlatego ważne, aby zawsze najpierw wykluczyć choroby somatyczne poprzez konsultacje z pediatrą oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami np. laryngologiem, okulistą, alergologiem, neurologiem, psychiatrą. Diagnoza ADHD jest Czytaj więcej…

Bądź w kontakcie

Zadzwoń, albo napisz

Katarzyna Juszkat

61 852 66 66
661 434 343

Monika Wierbiłowicz

61 852 66 66
661 434 343

Skontaktuj się z nami