Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania poradni w okresie pandemii COVID-19. Pomimo pewnych niedogodności z nimi związanych mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy chronić Państwa i siebie przed ewentualnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się choroby.

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie.

 3. Wniosek potrzebny przy rejestracji dziecka/ wniosek o przeprowadzenie diagnozy/wniosek o wydanie opinii rodzice przesyłają wyłącznie w wersji elektronicznej (skanem) na adres poradnia@arcamia.pl. Otrzymanie wniosku jest konieczne do przeprowadzenia diagnozy. W sytuacji nieotrzymania wniosku badanie nie odbędzie się. Formularz wniosku otrzymują rodzice na wskazany przez nich podczas rejestracji adres e-mail.

 4. W przypadku dzieci, które rozpoczęły proces diagnostyczny w poradni przed pandemią i rodzice zdążyli wypełnić wnioski o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych, obecnie rodzice tych dzieci przesyłają elektronicznie (skanem) oświadczenie, że zapoznali się i akceptują Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa NPPP Arcamia w czasie pandemii.

 5. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie COVID (plik do pobrania) w dniu badania w poradni. W razie pojawienia się objawów chorobowych prosimy o telefoniczne odwołanie/przełożenie wizyty.

 6. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.

 7. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia będą mogli wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.

 8. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.

 9. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną i poinformować w recepcji o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiednia osoba odbierze dziecko.

 10. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.

 11. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.

 12. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę/przyłbicę zakrywając usta i nos. Maseczki/przyłbice i rękawiczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.

 13. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki, przyłbice i rękawiczki.

 14. Z obowiązku noszenia maseczki/przyłbicy zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.

 15. W uzasadnionych przypadkach maseczki/przyłbice mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.

 16.  Osoby bez maseczki/przyłbicy nie będą wpuszczane na teren poradni.

 17.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.

 18.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia. Prosimy szczególnie zadbać, aby dzieci najadły się i napiły przed przyjściem do poradni.

 19.  Niezbędne do wydania opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej.

 20. Płatność za konsultacje telefoniczne odbywa się wyłącznie przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001. W przypadku płatności za badania psychologiczno – pedagogiczne oraz wydanie opinii z możliwością omówienia telefonicznego preferowana jest płatność przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001, ale istnieje również możliwość płatności gotówką w poradni w dniu badania.

 21. Konsultacje telefoniczne odbędą się po zaksięgowaniu przelewów na koncie.

 22. Konsultacje telefoniczne, badania psychologiczno-pedagogiczne, wydanie opinii z możliwością telefonicznego omówienia odbędą się po otrzymaniu skanów podpisanych przez rodziców/pełnoprawnych opiekunów/pełnoletnich uczniów wniosków przesłanych na adres poradni: poradnia@arcamia.pl.

 23. Regulamin działania NPPP Arcamia, Informacja o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych NPPP „Arcamia” oraz Cennik są dostępne na naszej stronie internetowej: www.arcamia.pl.