Czym są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego i jak sobie z nimi radzić?

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. Central Auditory Processing Disorder, CAPD) to zaburzenia słuchu, w których trudności występują w centralnym układzie nerwowym, odpowiedzialnym za przetwarzanie dźwięków po odebraniu ich przez ucho, podczas gdy ucho jest prawidłowo zbudowane i nie ma w nim urazów mechanicznych.

Oto kilka objawów CAPD:

 1. Trudności w lokalizacji źródła dźwięku

 2. Trudności w selektywnym słuchaniu
  Osoby z CAPD mogą mieć problem ze skoncentrowaniem się na jednym dźwięku lub rozmowie w tłumie. Mogą mieć trudności w filtrowaniu nieistotnych dźwięków.

 3. Trudności w zrozumieniu mowy w hałasie

 4. Trudności w analizie dźwięków
  Osoby z CAPD mogą mieć trudności w rozróżnianiu subtelnych różnic między dźwiękami.

 5. Trudności w pamięci słuchowej
  Osoby z CAPD mogą mieć problemy z zapamiętywaniem słów czy dźwięków, co może wpływać na ich zdolność do nauki poprzez słuchanie.

Ze względu na to, że centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego nie są związane z uszkodzeniem uszu, ale dotyczą procesów przetwarzania dźwięków
w centralnym układzie nerwowym, diagnoza CAPD wymaga specjalistycznych testów przeprowadzanych przez audiologa czy specjalistę ds. zdolności słuchowych.

Przykładowe sposoby radzenia sobie z CAPD

 1. Neuroflow
  Neuroflow to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci
  z CAPD. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów CAPD, oraz jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego
  do młodzieży. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.neuroflow.pl/pl/

 2. Screeningowy Audiometr Tonalny – SAT II
  SAT II to urządzenie przeznaczone do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci, młodzieży i dorosłych, posiada również moduł terapeutyczny umożliwiający trening centralnego przetwarzania słuchowego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *