Przyczyny trudności z koncentracją uwagi mogą być bardzo różne, dlatego ważne, aby zawsze najpierw wykluczyć choroby somatyczne poprzez konsultacje z pediatrą oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami np. laryngologiem, okulistą, alergologiem, neurologiem, psychiatrą. Diagnoza ADHD jest procesem złożonym. Wymaga dłuższej obserwacji dziecka, zebrania szczegółowego wywiadu od rodziców i nauczycieli, konsultacji lekarskiej i psychologicznej, w tym wykluczenia opisanych poniżej chorób lub problemów rozwojowych, z którymi może być mylone ADHD.

MOŻLIWE PRZYCZYNY TRUDNOŚCI Z KONCENTRACJĄ UWAGI: (na podstawie książki „ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” Artura Kołakowskiego, Tomasza Wolańczyka, Agnieszki Pisuli, Magdaleny Skotnickiej, Anity Bryńskiej, GWP, 2014) – gorąco polecam 🙂

CHOROBY SOMATYCZNE

wady wzroku i słuchu (raz w wyniku mojej prośby rodzice zdiagnozowali wadę wzroku u córki (-5) w klasie 5, okulary w sposób znaczący rozwiązały zgłoszone problemy, szczególnie przy częstych infekcjach uszu warto sprawdzać słuch, bardzo pomocne jest również badanie centralnego przetwarzania słuchowego i w zależności od wyników terapia Neuroflow lub SAT-II)

– alergie (szczególnie w okresie nasilenia objawów np. swędzenia skóry, kataru, łzawienia oczu, duszności itp.)

– podwyższona temperatura, gorączka np. z powodu zapalenia ucha, anginy,

– przewlekły ból głowy,

głód (czy zjadło śniadanie, czy je kanapki w szkole?), niedokrwistość (anemia), niedożywienie

– nadczynność tarczycy, astma, choroby reumatyczne, choroby wątroby, wady serca, niektóre choroby pasożytnicze np. owsiki,

padaczka

– zapalenia mózgu, guzy mózgu (cechą różnicującą jest to czy objawy nagle się nasiliły, doszły nowe np. bóle głowy, zaburzenia równowagi, pamięci, niedowłady, nastąpiła utrata wcześniej zdobytych umiejętności?)

– niektóre leki np. rozszerzające oskrzela, uspokajające i nasenne

zatrucie ołowiem

ZABURZENIA ROZWOJOWE, PSYCHICZNE

niepełnosprawność umysłowa

– ADHD

– autyzm

zaburzenia lękowe

– depresja

– nasilone tiki

WPŁYW ŚRODOWISKA, RODZINY

– silny stres (spowodowany np. rozwodem rodziców, chorobą, śmiercią osoby bliskiej, przeprowadzką), ciągły pośpiech, kłopoty, częste zmiany

– maltretowanie fizyczne i psychiczne dziecka, bicie dziecka

– dziecko bardzo zdolne (nudzi się na lekcjach)

– zaniedbanie ze strony rodziców (np. z powodu choroby rodziców)

– brak zasad i konsekwencji w wychowaniu

– nadmierne, nieadekwatne oczekiwania rodziców wobec swojego dziecka i związane z tym odrzucenie lub przemęczenie dziecka

niezaspokajanie potrzeb dziecka (zaczynając od tych fizjologicznych: czy dziecko jest głodne, wyspane, czy chce mu się pić, poprzez potrzebę bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji. A może występują u dziecka zaburzenia integracji sensorycznej i potrzebna jest specjalistyczna terapia oraz stosowanie dopasowanych do potrzeb dziecka metod w domu i przedszkolu/szkole)

                     Sprawdź! Zbadaj!                               Może twoje dziecko potrzebuje okularów?


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *