Jak rozpoznać trudności szkolne?

Diagnoza trudności szkolnych w tym dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii obejmuje szereg badań specjalistycznych, w tym diagnozę możliwości intelektualnych badanego dziecka i rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Czasem jest potrzebna dodatkowa konsultacja z innymi specjalistami np. logopedą, neurologiem, psychiatrą, terapeutą integracji sensorycznej. Jakie są objawy trudności szkolnych i kiedy należy udać się do specjalisty? Odpowiedzi na te i inne często zadawane pytania znajdują się poniżej.

Co to jest dysgrafia?

To odchylenia w technice pisania, które uniemożliwiają opanowanie kaligraficznego pisma. Litery są różnej wielkości, koślawe, pismo często nie mieści się w liniaturze, gdyż litery znajdują się na różnej wysokości. Objawami dysgrafii są zatem niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń czy kształtów; stosowanie niewłaściwych proporcji liter w obrębie wyrazów, nierówne zagęszczenie pisma czy różne stopnie nachylenia liter w jednym wyrazie. Pamiętajmy wiec o tym, że koślawe literki i bazgroły, pozaginane kartki w często brudnym zeszycie, nie zawsze oznaczają, że dziecko jest niechlujne. Gdyby wziąć pod uwagę wymienione aspekty, można by stwierdzić, że objawy te dotyczą wszystkich dzieci rozpoczynających naukę pisania. Zgadza się. Należy się jednak zaniepokoić, kiedy nie mijają w miarę upływu czasu lub co gorsza nasilają się.

Co to jest dysortografia ?

Jest jednym z rodzajów zaburzeń umiejętności pisania. Objawia się trudnościami w poprawnym pisaniu. Dotyczy to nie tylko występowania rażących i nagminnych błędów ortograficznych, ale także wszelkich odchyleń od prawidłowego zapisu, w tym kłopotów w opanowaniu poprawnej gramatycznie pisowni wyrazów, pomimo doskonałej znajomości zasad pisowni i gramatyki. Zatem jednym z warunków stwierdzenia u dziecka dysortografii, jest sprawdzenie czy zna ono dobrze zasady poprawnej pisowni. W przypadku, kiedy dziecko popełnia błędy, a nie zna zasad ortograficznych, nie możemy mówić o dysortografii.

Czy dziecko ze zdiagnozowaną dysleksją może mieć także dyskalkulię?

Może. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki bardzo często współistnieją z trudnościami charakterystycznymi dla dysleksji rozwojowej. Należy wspomnieć, że dzieci z dysleksją i dyskalkulią mają znacznie większe trudności dydaktyczne, niż dzieci jedynie z dyskalkulią. Jedynym sposobem ich przezwyciężenia jest systematyczna praca, najlepiej w formie terapii pedagogicznej oraz praca w domu zgodnie ze wskazaniami terapeuty i nauczyciela w szkole.

Jakie są objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki?

  • Kłopoty w odczytywaniu symboli matematycznych, cyfr i liczb.
  • Przestawianie kolejności cyfr i liczb w zapisywaniu i odczytywaniu działań.
  • Ciągłe mylenie się przy czytaniu i zapisywaniu cyfr, liczb, znaków o podobnym obrazie graficznym np. 9 i 6.
  • Trudności z operowaniem dłuższymi liczbami z wieloma zerami i miejscami po przecinku.
  • Kłopoty w posługiwaniu się zegarem wskazówkowym.
  • Trudności z szacowaniem, wyborem strategii w rozwiązywaniu zadań.
  • Problemy w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Jeśli zauważyłaś/eś objawy i chcesz potwierdzić czy problem trudności szkolnych dotyczy Twojego dziecka zarejestruj się na badanie – „Diagnoza trudności szkolnych”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *