Prowadzimy diagnozę trudności szkolnych, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę ucznia szczególnie zdolnego oraz diagnozę psychologiczną rozwoju emocjonalnego dziecka i problemów wychowawczych rodziny. Narzędzia diagnostyczne dobierane są odpowiednio do zgłaszanych problemów. Korzystamy z najnowocześniejszych specjalistycznych testów diagnostycznych.

Nasza poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania i opiniowania oceny gotowości szkolnej, dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Funkcjonujemy na zasadach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i w związku z tym nasze opinie są honorowane we wszystkich szkołach na tych samych zasadach co opinie z poradni publicznych.