Badanie gotowości szkolnej ma przede wszystkim za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy dziecko dojrzało do podjęcia nauki w szkole. Diagnoza gotowości szkolnej pozwoli uniknąć możliwych problemów emocjonalnych związanych z poczuciem porażki, które mogłoby się pojawić, kiedy decyzja o pójściu do szkoły zostanie podjęta przedwcześnie. Procedura obejmuje konsultacje wstępne z rodzicami (bez udziału dziecka) – około 1 godziny oraz dwa badania dziecka – psychologiczne do 2 godzin i pedagogiczne – około 1 godziny. Badania polegają na ocenie poziomu rozwoju poznawczego, społeczno – emocjonalnego, psychomotorycznego, a także psychicznego dziecka.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Jeśli posiadasz to zabierz ze sobą (nie jest to konieczne, ale pomocne):

  • wyniki badań wzroku, słuchu czy neurologicznych,
  • opinie z przedszkola,
  • inne opinie specjalistyczne, np. integracji sensorycznej