Celem diagnozy jest rozpoznanie przyczyn zgłaszanych trudności i wyjaśnienie mechanizmu powstawania obserwowanych problemów. Możliwe jest to poprzez dokładne poznanie sytuacji życiowej dziecka, jego reakcji na trudne sytuacje oraz sytuacji życiowej całej rodziny, w tym relacji wewnątrzrodzinnych. Spotkanie z obojgiem rodziców umożliwia wielostronne spojrzenie na sytuacje biorąc pod uwagę różne punkty widzenia. Na koniec wspólnie z rodzicami omawiamy przyczyny obserwowanych trudności i ustalamy jeśli jest taka potrzeba formy pomocy dziecku i rodzinie.

Diagnoza psychologiczna jest postępowaniem obejmującym najczęściej 1-2 spotkania z rodzicami i 2-4 spotkania z dzieckiem. Ilość spotkań zależy od wielu czynników, istotne jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem. Diagnoza może obejmować przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, rozmowę z dzieckiem, diagnozę psychologiczną i diagnozę pedagogiczną.

W przypadku potrzeby diagnozy trudności szkolnych lub diagnozy oceny gotowości szkolnej dziecka koszty badania diagnostycznego i wystawienia opinii są zgodne z cennikiem poszczególnych usług.