Diagnoza jest badaniem potencjału intelektualnego oraz indywidualnych uzdolnień dziecka, a także oceną jego funkcjonowania społeczno- emocjonalnego. Obejmuje konsultacje wstępne z rodzicami (bez udziału dziecka) – około 1 godziny oraz badanie psychologiczne dziecka – około 2 godzin. Rodzice otrzymują wskazania uwzględniające najskuteczniejsze formy wspierania rozwoju zdolności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

  • Konsultacje wstępne z rodzicami (bez udziału dziecka): 100 zł
  • Koszt badania: 150 zł
  • Koszt wydania opinii: 100 zł