Diagnoza jest badaniem potencjału intelektualnego oraz indywidualnych uzdolnień dziecka, a także oceną jego funkcjonowania społeczno- emocjonalnego. Obejmuje konsultacje wstępne z rodzicami (bez udziału dziecka) – około 1 godziny oraz badanie psychologiczne dziecka – około 2 godzin. Rodzice otrzymują wskazania uwzględniające najskuteczniejsze formy wspierania rozwoju zdolności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka