Oferta zajęć jest skierowana przede wszystkim do dzieci z grupy ryzyka dysleksji, specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Funkcje słuchowe są jedna z podstawowych funkcji biorących udział w czynności czytania i pisania. Pamiętajmy o tym, że najwięcej błędów dziecko popełnia w trakcie pisania ze słuchu. Na zajęciach wyrównujemy zaburzenia percepcji słuchowej, czyli zdolności do odbioru, rozpoznawania i różnicowania dźwięków, tym samym  zmniejszamy ryzyko wystąpienia opóźnień rozwoju myślenia słowno – pojęciowego. Na zajęcia kieruje pedagog bądź psycholog po uprzedniej diagnozie.

Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie.

Czas trwania – 1h.

Mogą mieć one charakter indywidualny lub grupowy – max 4 osoby.

Koszt – 50 zł zajęcia grupowe, 80 zł indywidualne.

Spotkanie wstępne 100 zł.