Dla kogo? dla dzieci w wieku 6-10 lat

Celem treningu jest nauczenie dziecka nowych, pożądanych, prospołecznych zachowań (np. zamiast zachowania agresywnego, wycofywania się lub innego mniej korzystnego).

Korzyści:

  • dziecko stopniowo uczy się lepiej radzić sobie w relacjach zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi,
  • doświadczanie pozytywnych informacji od innych podczas zajęć pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości “dałem radę”, “potrafię to zrobić”,
  • dziecko ucząc się metodą konkretnych kroków wie co i jak w danej sytuacji ma zrobić (zamiast informacji ogólnej typu “bądź grzeczny” lub polecenia czego nie ma robić np. “nie dokuczaj”, “nie przeszkadzaj”).

Podczas pierwszego spotkania z dziećmi porównuję uczenie się umiejętności społecznych do nauki wiązania sznurowadeł. Dziecko uczy się umiejętności społecznych poprzez obserwację wykonania umiejętności przez prowadzącego, ćwiczenie tej umiejętności na zajęciach, omawianie jak dobrze im poszło, a gdzie należy coś zmienić i ćwiczenie tej umiejętności poza zajęciami w domu, w szkole, na podwórku. Zgodnie z procedurami nauczania: modelowaniem, odgrywaniem ról, informacją zwrotną dotyczącą wykonania i generalizacją.

Kiedy warto przyjść z dzieckiem?

gdy dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, stoi z boku

Przyjmujemy zapisy na zajęcia grupowe, minimalna ilość dzieci w grupie: 4

ilość spotkań: cykl 10 spotkań

czas trwania: 1,5 godziny

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia treningu indywidualnie z dzieckiem, natomiast wskazane jest w miarę możliwości jak najszybsze dołączenie dziecka do zajęć grupowych.

Zajęcia grupowe poprzedzone są spotkaniem wstępnym z rodzicem i dzieckiem, które ma na celu diagnozę posiadanych przez dziecko umiejętności i określenie umiejętności sprawiających trudności, których nauczenie się poprawi funkcjonowanie dziecka.