Dla kogo? Dla dzieci w wieku 6-10 lat z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową lub od zawsze było tzw. „żywym srebrem”, jest ciągle w ruchu, wspina się na różne przedmioty, kręci, rusza rękami, bez przerwy coś mówi, trudno mu się skupić dłużej na zadaniach, nie kończy ich, przerywa, zamyśla się, wszystko je rozprasza, gubi rzeczy, działa pod wpływem impulsu, nie czeka na swoją kolej, wyrywa się z odpowiedziami zanim nauczyciel dokończy pytanie, przerywa innym… tych cech można byłoby wypisać więcej to te warsztaty są dla niego.

Celem warsztatów jest stymulacja rozwoju społecznego oraz przy okazji pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych.

Korzyści:

  • Wykorzystując podczas tych zajęć zabawy i ćwiczenia ruchowe dziecko ma szansę pozytywnie odreagować napięcie psychoruchowe, które u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową jest szczególnie wysokie.Dzięki obecności zabaw ruchowych zajęcia te stawały się dla dzieci atrakcyjniejsze wywołując w nich wielokrotnie wiele spontanicznej radości.
  • Jednocześnie poprzez pracę w grupie dziecko ma okazję do przeżywania pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi co w końcowym efekcie podnosi jego poczucie własnej wartości.
  • Stopniowo również uczy się sposobów radzenia sobie z niepokojem fizycznym i emocjonalnym oraz nabywa nowe umiejętności społeczne, w tym kontroli swoich impulsywnych zachowań.

Równolegle do zajęć grupowych istnieje możliwość przeprowadzenia cyklu 8 zajęć indywidualnych. 

Ilość spotkań: cykl 15 spotkań

Czas trwania: 1,5 godziny