Oferta zajęć jest skierowana przede wszystkim do dzieci z grupy ryzyka dysleksji, specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Usprawniają one spostrzeganie, widzenie przestrzenne, wyodrębnianie szczegółów z całości. Na zajęcia kieruje pedagog bądź psycholog po uprzedniej diagnozie.

Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie.

Czas trwania – 1h.

Mogą mieć one charakter indywidualny lub grupowy – max 4 osoby.

Koszt: 50 zł zajęcia grupowe, 80 zł indywidualne.

Spotkanie wstępne 100 zł.