Nigdy nie odmawiajmy dziecku pomocy. Musi wiedzieć, że zawsze może do nas przyjść, by się poradzić, ale nigdy nie dawajmy mu gotowego rozwiązania. Co zatem powinniśmy dać w zamian?

  1. Wskazówki, podpowiedzi gdzie można znaleźć rozwiązanie lub pomoc w zrozumieniu zagadnienia, dziecko musi szukać samo.

  2. Wzbudzajmy zainteresowanie tematem, próbujmy rozluźnić atmosferę, gdyż bardzo często stres utrudnia znalezienie rozwiązania.

  3. Jeśli zadań jest bardzo dużo, pomóżmy podzielić je na mniejsze partie.

  4. Wyrabiajmy poczucie odpowiedzialności, dziecko samo musi się mierzyć z konsekwencjami, jeśli zapomni pracy domowej

  5. Zadbajmy, by dziecko wyrobiło w sobie odpowiednie nawyki, powinno wpaść w rytm, w którym odrabianie lekcji stanie się rutyną. Po powrocie ze szkoły na pewno najpierw należy mu się odpoczynek.

  6. Dziecko, aby odrobić lekcje powinno się skoncentrować. Minimalizujmy bodźce, które mogą rozpraszać, wyłączmy sprzęty grające, odseparujmy młodsze rodzeństwo.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *