Jak przygotować proces rekrutacji w szkole niepublicznej?

Przygotowania do rekrutacji w poznańskich szkołach rozpoczęły się wiele tygodni temu. Proces rekrutacji różni się w zależności od typu czy rodzaju szkoły jak również od organu prowadzącego. Warto przyjrzeć się temu, co decyduje, że rekrutacja przebiega sprawnie i daje oczekiwane rezultaty. Oto 6 elementów dobrej organizacji procesu rekrutacji w szkole.

Doświadczeni specjaliści

W procesie rekrutacji niejednokrotnie prowadzone są badania psychologiczno-pedagogiczne, w tym ocena rozwoju psychomotorycznego czy obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie. Warto, aby badanie rekrutacyjne prowadzili specjaliści mający kompetencje, najlepiej poparte doświadczeniem w rekrutacji. Wskazane jest ujednolicenie warunków badania, przeprowadzanie go przez te same osoby, tymi samymi,  wystandaryzowanymi narzędziami.

Odpowiednie warunki lokalowe

Istotne jest zadbanie o odpowiednie, sprzyjające pozytywnej atmosferze rekrutacji warunki lokalowe. Na przykład dla rodziców oczekujących podczas rekrutacji grupowej ich dzieci można udostępnić salę, z możliwością napicia się kawy lub herbaty. Z kolei przy rekrutacji indywidualnej dobrze jest jak rodzic będzie miał możliwość czekania na swoje dziecko blisko gabinetu (przygotowanie dodatkowych krzeseł),

Wyczerpująca informacja dla rodziców

W celu obniżenia napięcia ważne jest udzielenie rodzicom konkretnych i wyczerpujących informacji dotyczących szczegółów rekrutacji przed spotkaniem rekrutacyjnym. Konkretne informacje na temat przebiegu rekrutacji obniżają poziom napięcia zarówno u rodziców jak i dzieci, dając możliwość przygotowania siebie i dziecka do badania. Rodzice często pytali o to, co po kolei będzie się działo, kto będzie prowadził badanie, gdzie i jak długo będzie ono trwało, co dzieci będą robić podczas rekrutacji, co jeśli dziecko nie będzie chciało odłączyć się od rodzica i pójść na badanie lub kiedy dziecko się rozchoruje oraz czy oboje rodziców musi być przy rekrutacji itp. Zdarzały się sytuację, że na badanie rekrutacyjne przychodziła z dzieckiem opiekunka, bo rodzice nie zostali poinformowani o warunkach, przebiegu rekrutacji, w tym o ich obowiązkach.

Udostępnienie rodzicom potrzebnej do wypełnienia dokumentacji

Dobrze jest udostępnić rodzicom z wyprzedzeniem potrzebną do wypełnienia dokumentację lub umożliwić uzupełnianie przynajmniej części dokumentacji na miejscu podczas badania rekrutacyjnego (zadbać o ksera ankiet, długopisy)

Ustalenie odpowiednich terminów oraz godzin badań

Bardzo istotne jest ustalenie odpowiednich terminów oraz godzin badań rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb szkoły i rodziców, do zmieniających się okoliczności np. terminu ferii zimowych. Warto dać możliwość przesunięcia terminu badania w przypadku choroby dziecka.

Dostosowanie badania do odpowiedniej grupy wiekowej

Wreszcie bardzo ważne jest, aby badanie rekrutacyjne było dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej (przy badaniu uzupełniającym w ciągu roku do wszystkich klas)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *