Monika Wierbiłowicz

Psycholog, socjoterapeuta, tutor.

W 1998r ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności: psychologia kliniczna. Przez 18 lat pracowałam w szkole (publicznej i społecznej, specjalnej, technikum, gimnazjum, najdłużej w szkole podstawowej).

Ukończyłam również dwuletnie Studia Podyplomowe z Socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenia terapeutyczne m.in. kurs specjalistyczny Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (Art) prowadzony przez Ewę Morawską, kurs tutorski 1. stopnia (Fundacja Kolegium Tutorów), cykl szkoleń z zakresu mediacji rówieśniczych i szkolnych (NODN Progresfera), w tym kurs “Specjalista ds.mediacji w szkole/placówce oświatowej” (Studium Prawa Europejskiego), cykl warsztatów na temat ADHD i technik pracy z objawami zaburzenia w szkole w ramach programu “Dziecko i świat za pan brat”.

W ostatnim roku poszerzyłam swoje kompetencje z obszaru diagnozy uzyskując uprawnienia diagnostyczne do badania Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Mam również uprawnienia do diagnozy Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6-letnich, Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat,10-12 lat, w wieku gimnazjalnym i powyżej 16 roku życia (szkolenie Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku).

W swojej pracy łączę elementy różnych szkół terapeutycznych dostosowując je do potrzeb uczniów.

W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną, prowadzę terapię grupową i indywidualną dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Juszkat

Pedagog terapeuta, tutor

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi jako pedagog szkolny. Posiadam duża praktykę w prowadzeniu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Specjalizuję się w terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, posiadam uprawnienia diagnostyczne m. in.  do diagnozy Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6-letnich, Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat,10-12 lat, w wieku gimnazjalnym i powyżej 16 roku życia, Baterią metod diagnozy dyskalkulii w wieku 10-12 lat (szkolenie Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku). Ukończyłam Kurs Tutorski I stopnia oraz Kurs Terapii Ręki I i II stopnia. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach m.in.  z doradztwa zawodowego, mediacji rówieśniczych, radzenia sobie z uczniem prowokującym, dialogu motywującego.

W poradni  zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.