Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Jako Użytkownicy strony Arcamia.pl mogą Państwo korzystać z niej bez jakichkolwiek obaw o swoje dane osobowe.

Strona internetowa www.arcamia.pl jest prowadzona przez Fundację “ARCAMIA”, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000716419 z siedzibą przy ulicy Kutrzeby 16G/116 w Poznaniu. E-mail: fundacja@arcamiai.pl.

Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu, rejestracji w poradni i korzystania z treści dostępnych na stronie. Dane osobowe wprowadzane są i przekazywane w formie zakodowanej jako SSL (Secure Sockets Layer).

Na podstawie Państwa zgody będziemy pozyskiwać i wykorzystywać dane osobowe jedynie w formie zakodowanej, nieodnoszącej się do konkretnej osoby, tylko w celach statystycznych oraz w celu stałej poprawy naszej oferty internetowej.

Zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) stworzyliśmy i przestrzegamy Polityki Bezpieczeństwa, a nasze zbiory danych są rejestrowane w GIODO (Generalny Inspektor Obsługi Danych Osobowych).

Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej wejdą Państwo na stronę internetową zawierającą wtyczki portali społecznościowych, nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie z serwerami danego portalu. Jeżeli będą Państwo zalogowani na facebooku, zostanie wysłana informacja o odwiedzinach na naszej stronie internetowej, która będzie mogła zostać przyporządkowana do Państwa konta użytkownika. W przypadku wejścia w interakcję z wtyczką portalu społecznościowego, tj. jeżeli będą Państwo wykorzystywać takie funkcje, jak „lubię to” na facebooku, treści zamieszczone na naszych stronach zostaną udostępnione na Państwa profilu na facebooku.

Jeżeli nie są Państwo członkiem Facebooka lub są Państwo wylogowani, mimo to istnieje możliwość przekazania i zapisania przynajmniej Państwa adresu IP.

Informujemy, iż treść, które są przekazywane za pośrednictwem wtyczek do portali społecznościowych, jak również okres przechowywania i ich cel, są określone wyłącznie przez te serwisy społecznościowe. Bliższe informacje przedstawiono w wytycznych o ochronie danych tych podmiotów, np. (http://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Na naszych stronach internetowych znajdują się także zewnętrzne linki. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo naszą stronę internetową. Informujemy, iż w odniesieniu do zalinkowanych u nas stron internetowych, zarządzanych przez osoby trzecie, obowiązują inne wytyczne o ochronie danych i inne są zasady odpowiedzialności. Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez operatorów sieci, pozyskiwane w trakcie korzystania z zalinkowanych u nas stron, może wykraczać poza zakres niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ponieważ nie jesteśmy operatorem tych stron, nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści zamieszczane na tych stronach internetowych przez inne podmioty.