Mamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadzimy zarówno rekrutację wstępną podstawową do klas 0 i 1, jak i uzupełniającą do klas 0-7 i gimnazjum w ciągu całego roku szkolnego.

Rekrutacja może mieć charakter indywidualny jak i grupowy. Na przestrzeni lat wypracowałyśmy własną metodykę rekrutacji dostosowując się do aktualnych warunków i potrzeb szkół.

Szczegóły rekrutacji zgodne są z opracowanym regulaminem rekrutacji, który może być integralną częścią statutu szkoły lub załącznikiem do statutu czy osobnym dokumentem. W niektórych szkołach w ramach rekrutacji odbywają się również spotkania rodziców z zarządem i dyrekcją szkoły. Ostateczne decyzje o wynikach rekrutacji podejmowane są często przez komisję rekrutacyjną, w skład której mogą wchodzić: dyrektor szkoły-przewodniczący, psycholog, pedagog, przyszli wychowawcy klas, przedstawiciel zarządu. Czasami na podstawie uzyskanych wyników badań rekrutacyjnych dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Decyzję rekrutacyjną w zależności od szkoły uzasadnia się lub nie.

Jakie są odmiany rekrutacji?

1.Rekrutacja wstępna podstawowa do klas 0 i 1

Zazwyczaj obejmuje ocenę gotowości szkolnej dziecka przeprowadzaną w badaniu indywidualnym i grupowym. W zajęciach w grupie rówieśniczej zasadne jest uczestnictwo przyszłych wychowawców klas. Przeprowadzana jest w ściśle określonym czasie np. podczas kilku dni w marcu lub w ustalone soboty od lutego do marca.

Podczas rekrutacji istotna jest wszechstronna diagnoza obejmująca obszar funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Badanie rekrutacyjne trwa w sumie około dwóch godzin. W niektórych szkołach obowiązuje opłata rekrutacyjna dokonywana przez rodziców przed badaniem.

Szkoła zazwyczaj w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się już w szkole, pod warunkiem pozytywnego wyniku rekrutacyjnego.

Oprócz badania samego dziecka nieocenione jest pozyskanie informacji od rodziców (np. podczas wywiadu z psychologiem, ankiety dla rodzica, spotkania z zarządem, dyrekcją szkoły), w tym uzyskanie ewentualnie dodatkowych dokumentów np. informacji z przedszkola, wyników badań psychologiczno-pedagogicznych z poradni, opinii czy orzeczeń specjalistów.

2.Rekrutacja uzupełniająca

Może polegać wyłącznie na analizie ostatniego świadectwa pod kątem spełnianie określonych w regulaminie danej szkoły kryteriów rekrutacji np. otrzymania przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania.

Niekiedy zalecamy również uczestnictwo kandydata na ucznia w 1-2 dniach zajęć szkolnych w konkretnej klasie, podczas których przeprowadzona była dodatkowo obserwacja funkcjonowania ucznia w grupie, rozmowa z psychologiem czy test wiedzy i umiejętności.

Taki czas pobytu „na próbę” w szkole z jednej strony jest na pewno stresujący dla dziecka, z drugiej jednak daje okazję poznania „od podszewki” warunków szkoły, atmosfery, relacji w danej klasie, nauczycieli. Z naszych doświadczeń wynika, że zarówno rodzice jak i dzieci ceniły sobie tą możliwość. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na bieżąco w ciągu roku szkolnego.