Celem spotkań  jest wsparcie rodziców będących znaczącymi osobami (tzw. Ważnymi Dorosłymi) w życiu ich dzieci w określeniu bardzo konkretnych i skutecznych metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  

W zależności od potrzeb rodziców spotkania mogą obejmować:

  • omówienie tego czym jest ADHD,
  • pomoc w rozróżnianiu objawów nadpobudliwości psychoruchowej od trudnych, potocznie tzw. niegrzecznych zachowań dziecka (co wynika z ADHD a co jest trudnym zachowaniem)
  • przedstawienie procedury diagnozy i możliwych form terapii,
  • określenie konkretnych technik pracy z dzieckiem w odniesieniu do objawów z grupy zaburzeń koncentracji, nadruchliwości i nadmiernej impulsywności.

Skuteczne techniki wsparcia dziecka w codziennym życiu, w domu, w szkole uwzględniają m.in. zasadę pustego biurka, skutecznego wydawania poleceń, tworzenia planów działania, systemów zasad i konsekwencji, metod żetonowych, metody chwalenia pod postacią zauważania konkretnych zachowań.

Ilość spotkań w zależności od potrzeb.

Czas trwania spotkania: 1h

Koszt: 80 zł