Celem ich jest wsparcie rodziców w wypracowaniu skutecznych metod wychowawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości ich dziecka.

czas trwania: 1 h

koszt: 80 złotych