Dla kogo? Dla rodziców

Przyjmujemy zapisy do grupy. Minimalna ilość osób: 6

Celem warsztatów jest rozwijanie praktycznych umiejętności budowania  pozytywnych relacji z dziećmi. Szczególną rolę pełnią umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci.

Warsztaty oparte są o program “Szkoły dla rodziców i wychowawców” Joanny Sakowskiej oraz o książki z cyklu: “Wychowanie bez porażek” T.Gordona, “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber i E.Mazlish.

Podczas warsztatów rodzice mają możliwość ćwiczenia, dyskusji i omawiania kolejnych umiejętności wychowawczych oraz na bieżąco sprawdzają zdobyte umiejętności w praktyce.

Tematy spotkań:

  1. Poznanie się.
  2. Granice.
  3. Uczucia (część I).
  4. Uczucia (część II).
  5. Zachęcanie dziecka do współpracy.
  6. Kary.
  7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  8. Zachęcanie do samodzielności.
  9. “Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie go od ról.
  10. Pomocna pochwała i zachęta.

Ilość spotkań: cykl 10 spotkań

Czas trwania: 1,5-2 godziny

Koszt: 50 zł za jedno spotkanie