Czy w naszej szkole jest tutor?

Rodzice często pytają mnie jak pomóc dziecku w rozwijaniu jego mocnych stron. Wiele już na ten temat napisano, ale pomyślałam sobie, że może warto byłoby sprawdzić, czy w szkole, do której uczęszcza dziecko jest tutor.

Kim jest tutor?

Tutor – inaczej mentor. Utożsamiany też z dobrym nauczycielem, mądrym doradcą, człowiekiem godnym zaufania. Tutor przede wszystkim wierzy w możliwości swojego ucznia, wspiera go, doradza i inspiruje. Skłania też do myślenia, dzieląc się swoim własnym doświadczeniem i wiedzą.

Jak wygląda praca tutora w szkole i na czym się opiera?

  • Tutor nie zajmuje się pracą terapeutyczną, choć bywa tak, że jego działania mogą mieć i często mają takie działanie.

  • Nie koncentruje się na problemach lecz na tym jak je rozwiązać.

  • Zdaje sobie sprawę ze swoich kompetencji i granic, w jakich może się poruszać.

  • W odpowiednim momencie odwołuje się do pomocy innych specjalistów.

Podstawowe założenia pracy tutora

  • Koncentracja na mocnych stronach.

  • Eliminowanie przekonań blokujących rozwój.

  • Rozmowy, szukanie wspólnego języka.

  • Nieformalne spotkania.

  • Wzajemność, dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami.

  • Zaufanie i akceptacja ucznia oraz jego wyborów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *