Jest to proces długotrwałych oddziaływań, kompleksowych działań o charakterze pedagogicznym, skupionych na pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.