Metoda Instrumental Enrichment, czyli jak pomóc dziecku w samodzielnym myśleniu?

Metoda Instrumental Enrichment (znana również jako IE lub metoda Feuersteina) to podejście edukacyjne skupiające się na rozwijaniu umiejętności poznawczych, a także na kształtowaniu inteligencji i samodzielnego myślenia, szczególnie u osób z trudnościami w uczeniu się lub z ograniczonym potencjałem intelektualnym. Prowadzi do usprawnienia pamięci i koncentracji uwagi, a także do rozwinięcia myślenia przyczynowo-skutkowego i myślenia krytycznego.

 1. Dla kogo?
  Terapia tą metodą pomoże m.in. dzieciom z:
  -dysleksją,
  -dyskalkulią,
  -ADD/ADHD,
  -nieharmonijnym rozwojem intelektualnym,
  -trudnościami związanymi z zaburzeniami CUN

 2. Podstawowe założenia metody
  Instrumental Enrichment opiera się na założeniu, że ludzie są w stanie rozwijać swoje umiejętności poznawcze, tym samym poprawiając zdolność do nauki i radzenia sobie z problemami życia codziennego.

 3. Dynamiczna ocena kognitywna
  W metodzie IE terapeuta skupia się na aktywności umysłowej w trakcie zadania, a nie tylko na wyniku końcowym. Bardzo ważne są pytania zadawane dziecku podczas rozwiązywania zadania, np. “Od czego zaczniesz?”, “Jak chcesz to rozwiązać?”, “Skąd wiesz, że to dobre podejście?”. Dzięki temu dziecko będzie szukać własnego sposobuna rozwiązanie problemu, a nie podążać za schematem. W tej metodzie rolą terapeuty nie jest sugerowanie rozwiązań, tylko motywowanie dziecka do samodzielnych rozważań nad problemem.

 4. Indywidualizacja nauczania
  Metoda IE zakłada indywidualizację nauczania, aby dostosować je do specyficznych potrzeb i umiejętności każdego uczestnika terapii.

 5. Metakognicja
  Dzięki pracy z metodą Feuersteina stymulujemy metakognicję, czyli świadomość własnego myślenia, tzw. “myślenie o myśleniu”. Dziecko lepiej poznaje swoje procesy myślowe i podejście do problemów, uczy się, jak nad nimi zapanować.

 6. Jak to może pomóc?
  Celem metody IE jest pomoc dziecku w odnalezieniu własnej strategii rozwiązywania wszelkich problemów, którą będzie mogło zastosować nie tylko w szkole, ale w wielu różnych aspektach życia (nie chodzi tutaj o wyuczenie sposobu rozwiązania konkretnych zadań, tylko o opracowanie ogólnego, skutecznego podejścia, które pomoże przy każdym napotkanym problemie).

Metoda Instrumental Enrichment jest stosowana w różnych kontekstach edukacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie istnieje potrzeba wsparcia rozwoju poznawczego u osób z trudnościami w uczeniu się. Jej zastosowanie może pomagać w rozwijaniu umiejętności myślowych, poprawianiu skuteczności uczenia się i zwiększaniu samoświadomości uczniów.

Lista PTPiP terapeutów kognitywnych Metody IE:
https://serwer1967492.home.pl/uploads/baza%20terapeut%C3%B3w%20IE.pdfDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *