Co to jest tutoring?

Tutoring zasadniczo zakłada osobiste, indywidualne podejście do ucznia, uwzględniając jego potrzeby i predyspozycje. Istotą tej metody jest całościowy rozwój. Skupia się ona zatem na rozwijaniu wszystkich zdolności ucznia. Zakłada również, że każdy z nas posiada ogromny, często ukryty i nie w pełni wykorzystany potencjał, który w odpowiednich warunkach może się ujawnić. A zatem rozwój, to nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, bądź umiejętności, lecz także, a może przede wszystkim, wydobywanie niewykorzystanych możliwości. Głównym celem tutoringu jest bowiem wydobywanie potencjału.

Jak wygląda praca tutora?

  • Umiejętne zadawanie pytań.

  • Uważne słuchanie.

  • Dawanie informacji zwrotnej.

  • Stałe motywowanie.

  • Wyznaczanie celów wspólnie z uczniem.

  • Wspieranie w zaplanowaniu drogi do ich osiągnięcia.

  • Monitorowanie

  • Rozliczanie z realizowanych zadań.

  • Bazowanie na własnej autentyczności i rzeczywistych możliwościach ucznia.

Być tutorem to przede wszystkim słuchać, wspierać, rozumieć i wymagać.

Rodzaje tutoringu

W działaniach edukacyjnych wyróżniamy trzy rodzaje tutoringu: rozwojowy, naukowy i artystyczny. W założeniach tutoringu rozwojowego jest przede wszystkim wsparcie ucznia w odkrywaniu i rozwijaniu jego talentów, zaplanowanie indywidualnej strategii uczenia się i planowanie osobistej ścieżki rozwoju. Natomiast tutoring naukowy to rodzaj pracy dydaktycznej realizowanej w małych 2-4 osobowych grupach, bądź indywidualnie, mającej na celu wsparcie rozwoju uczniów w zakresie zdobywania, pogłębiania i utrwalania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. W trakcie pracy edukacyjnej najważniejsze pozostaje rozwijanie potencjału poznawczego ucznia, kreatywnego i krytycznego myślenia.

Założeniem tutoringu artystycznego jest pogłębianie wiedzy i kształtowanie zdolności z różnych dziedzin sztuki. Pomaga on uczniom w rozpoznawaniu ich umiejętności oraz rozwijaniu zdolności niestandardowego myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań.

Należy pamiętać o tym, że każdą z metod tutoringu można wykorzystać także do pracy z uczniem zdolnym. To którą zdecyduje się wybrać tutor, zależy od celu, jaki wraz z podopiecznym planują osiągnąć.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *