Na co zwrócić uwagę przed rekrutacją dziecka do szkoły?

Rozpoczęcie nauki w szkole to ważny i emocjonujący czas zarówno dla dziecka jak i rodziców. Jednak zanim zaczniecie jako rodzice szukać szkoły powinniście mieć wiedzę na temat gotowości waszego dziecka do podjęcia edukacji szkolnej. Ideałem byłby wybór szkoły dopasowanej do potrzeb, możliwości i uzdolnień naszego dziecka. Złożony proces rekrutacji najczęściej odbywa się w szkołach niepublicznych i specjalistycznych. Przedstawiamy 6 rzeczy, o których warto pamiętać przed rekrutacją naszego dziecka do szkoły.

Poznaj bliżej szkołę

Wejdź na stronę internetową szkoły, stronę na facebook’u, popytaj wśród znajomych. Warto przejechać się do szkoły (czasem można się umówić na wcześniejsze spotkanie informacyjne lub po prostu w sekretariacie szkoły popytać o ważne dla nas sprawy, np od razu możemy otrzymać podanie do szkoły) W internecie można dotrzeć do rankingu szkół. W wielu szkołach podstawowe informacje udzielane są również telefonicznie w sekretariacie szkoły,

Idź na Drzwi Otwarte

Drzwi otwarte każda szkoła organizuje często w różnych terminach, najczęściej w soboty, w zależności od terminu ferii już od końca stycznia. Drzwi Otwarte dają możliwość wszechstronnego poznania szkoły, jej warunków bytowych – sal, przestrzeni wokół, poczucia panującej w szkole atmosfery, rozmowy z nauczycielami, uczniami, psychologiem, pedagogiem szkolnym. Drzwi Otwarte najczęściej rozpoczynają się wspólnym spotkaniem z dyrektorem szkoły, połączonym z prezentacją multimedialną, występami uczniów, a często istnieje możliwość zadawania pytań. Dowiadujemy się co charakteryzuje, wyróżnia daną szkołę, jaka jest jej oferta edukacyjna, w tym jakie są metody pracy, kompetencje kadry, osiągnięcia uczniów oraz jaka jest oferta zajęć dodatkowych i organizacja pracy szkoły (w tym świetlicy)

Przeczytaj najważniejsze dokumenty szkolne

Warto przeczytać statut szkoły, w tym wewnątrzszkolny system oceniania (WSO), inne regulaminy szkolne np. dotyczące przebywania rodziców w szkole, przebywania na przerwach, misja i wizja szkoły charakteryzuje nam szkołę, określa najważniejsze dla niej wartości i cele,

Przeczytaj regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji zazwyczaj znajdziesz na stronie internetowej szkoły (czasem jest on częścią Statutu, czasem osobnym dokumentem). Zwróć uwagę na terminy, ewentualne koszty i niezbędne dokumenty. W regulaminie powinien być opisany przebieg procesu rekrutacji, który może zawierać takie kroki jak np. badania indywidualne z psychologiem i pedagogiem, spotkania grupowe, rozmowa z rodzicami.

Zapoznaj się z listą zajęć obowiązkowych i ofertą zajęć dodatkowych 

Sprawdź jakie języki obce są nauczane w szkole, w jakich dyscyplinach sportowych szkoła się specjalizuje, jakie są godziny nauki i czas pracy świetlicy, godziny wydawania posiłków. 

Przygotuj dziecko do badania rekrutacyjnego

Pomocne jest wyjaśnienie dziecku, w jakim celu idzie na rekrutację i czego się może spodziewać. Konkretne informacje zwiększą poczucie bezpieczeństwa u naszej pociechy.

Kiedy masz wątpliwości koniecznie sprawdź gotowość szkolną dziecka poprzez pogłębione badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.Taka diagnoza wskaże sposoby efektywnego wspierania rozwoju dziecka i w konsekwencji uchroni przed wieloma niepowodzeniami. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest roczne odroczenie obowiązku szkolnego. Dziecko ma wtedy szansę na spokojne poradzenie sobie z trudnościami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *