Zajęcia skierowane są zarówno do uczniów, którzy mają duże trudności z poprawnym pisaniem pod względem ortograficznym, jak i do tych, u których stwierdzono już dysortografię. Oprócz intensywnego treningu ortograficznego, pracujemy również nad motywacją oraz służymy wsparciem merytorycznym, aby wysiłek podejmowany przez dziecko był celowy i przynosił możliwie najlepsze efekty. Rezultat ćwiczeń jest sprawą indywidualną i zależy od wielu czynników osobowościowych np. zaangażowania, chęci, zdolności koncentracji, szybkości zapamiętywania.  

Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie.

Czas trwania – 1h.

Mogą mieć one charakter indywidualny lub grupowy – max 4 osoby.

Koszt – 50 zł zajęcia grupowe, 80 zł indywidualne.

Spotkanie wstępne 100 zł.