Dla kogo? Dla dzieci i młodzieży mających problemy z wyrażaniem złości

Możliwość zajęć w małych grupach lub indywidualnie (dla skuteczności terapii zaleca się w miarę możliwości jak najszybsze dołączenie do zajęć w grupie).

Trening obejmuje naprzemiennie:

  • naukę trudnych dla dziecka umiejętności (pokazuje inne sposoby zachowania się),
  • radzenie sobie ze złością (nauka kroków kontroli złości),
  • wnioskowanie moralne (w odwołaniu do wartości ćwiczenie podejmowania decyzji, poszerzanie świadomości poprzez ogląd sytuacji z różnych punktów widzenia Jak masz problem zastanów się! Najczęściej jest wiele możliwości wyboru.)

Trening pomaga dzieciom i młodzieży w uzyskaniu samokontroli nad swoim zachowaniem, w tym nad zachowaniami agresywnymi.

Częstotliwość i długość zajęć jest dostosowywana  do wieku dzieci.

W przypadku starszych uczniów:

Trening obejmuje cykl 17 spotkań

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny