Zajęcia skierowane są do uczniów z trudnościami w czytelnym pisaniu, a także tych ze  stwierdzoną dysgrafią. Mają one  na celu przygotować dziecko do pisania, bądź poprawić jakość pisma. Obejmują  ćwiczenia motoryki małej : obniżenie napięcia mięśni ręki podczas rysowania, poprawienie ruchomości palców oraz nadgarstka; ćwiczenia percepcji wzrokowej: stymulujące czucie powierzchniowe: poprawa odbioru i przetwarzania  wrażeń dotykowych; stymulujące receptory czucia głębokiego: nacisk na papier, płynność w obrębie drobnych ruchów. Na zajęcia kieruje pedagog bądź psycholog po uprzedniej diagnozie.

Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie.

Czas trwania – 1h.

Mogą mieć one charakter indywidualny lub grupowy – max 4 osoby.

Koszt – 50 zł zajęcia grupowe, 80 zł indywidualne.

Spotkanie wstępne 100 zł.